Koťátko

Na jaře letošního roku jsem byla požádána  o spolupráci při natáčení reportáže tematicky zaměřené na pořízení koťátka.   Začátkem června byl pořad odvysílán na ČT 1 pod názvem Kotě a lze ho shléhnout na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/214562220400019/video/

Vzhledem k tomu, že se bohužel v krátké reportáži nedalo sdělit všechno, co považuji za nejdůležitější při pořizování koťátka, shrnuji v několika bodech alespoň to nejpodstatnější, co se do pořadu nevešlo nebo bylo sestříháno tak, že sdělení nevyznělo tak, jak bych považovala za vhodné.

 

KOŤÁTKO:

Kde si vybrat koťátko:

Útulek: Nechejte si poradit od pracovníků útulku, které koťátko je vhodné k osvojení pro začínajícího chovatele (socializace, zdravotní stav...). Pro nezkušeného člověka se nehodí adoptovat i sebekrásnější kočičky s problematickým chováním nebo zdravotním stavem, taková zvířata potřebují velmi citlivou péči.

 

Čistokrevné kotě s rodokmenem: vždy osobní návštěva přímo v bytě chovatele – zjistěte podmínky chovu, v jakém psychickém i fyzickém stavu jsou ostatní zvířata, žádejte potvrzení o zdravotních testech rodičů, které jsou pro jednotlivá plemena doporučené, požadujte kupní smlouvu, potvrzení o očkování v očkovacím průkazu, koťátko musí být odčervené, klinicky zdravé a perfektně socializované, chované doma v kontaktu s lidmi, nikoliv izolovaně např.v kleci venku nebo v ubikaci mimo obytné prostory, žádejte maximum informací o způsobu chovu, o povaze plemene i vlastního kotěte, požádejte o krmivo na první dny, na které je kotě zvyklé, požádejte chovatele o možnost obrátit se na něj i v budoucnu, pokud budete potřebovat radu nebo pomoc... Seriózní chovatel Vám sám veškerou tuto součinnost i informace nabídne !!! I to je určitým kritériem, které je dobré vzít v úvahu před tím, než se k nákupu rozhodnete.

 

Čistokrevné„ kotě bez rodokmenu: VELKÉ RIZIKO !!! - koťata jsou ve skutečnosti často kříženci , kteří se uvedenému plemenu podobají - jde o podvod – parazitování na odborně, časově a finančně velmi náročném chovu pravých příslušníků daného plemene. Analogie s falzifikáty značkových výrobků.

Pokud jsou rodiče deklarováni jako „s rodokmenem“, může jít o zvířata vyřazená z chovu pro exteriérové vady nebo hůře jako nevhodná k dalšímu chovu pro nosičství závažných zdravotních genetických vad, které jim samotným možná nijak vážně nepřekážejí, které se ale v závažné i smrtelné podobě mohou projevit na jejich potomcích. Chov není odborně veden, nemusí se řídit přísnými pravidly, která zabraňují produkci nemocných nebo zdravotně postižených koťat, jako je tomu u solidních chovatelů koťat s průkazem původu. Průkaz původu (PP) je úřední doklad, který deklaruje nejen původ kotěte, ale i členství chovatele v organizaci, která stanoví přísný chovatelský řád vytvořený zejména ve prospěch zdraví chovaných zvířat a jejich potomků, ale je cílený i směrem k udržení vysoké úrovně chovaných jedinců s ohledem k exteriérovým standardům jednotlivých plemen.

V této oblasti se často vyskytuje tzv. množitelství, kdy poptávka po atraktivních plemenech koček je pokrývána produkcí velkého počtu „levných tzv. čistokrevných“ koťat bez PP, kdy koťátka spolu s rodiči často žijí v tristních podmínkách, jsou prodávána i v 6 týdnech, bez očkování, odčervení, často skrytě nebo dokonce i zjevně nemocná.... Relativně nízká cena v tomto případě často koresponduje s úrovní péče poskytnuté koťátkům a jejich rodičům a ne vždy se budoucím majitelům vyplatí ušetřit při jejich nákupu. Mnohdy je čeká významně vyšší vydání při bohužel ne vždy úspěšné léčbě koťátka, které se mezi tím stane milovaným členem rodiny.

 

 

NIKDY:

Nikdy nekupovat koťata mimo místo jejich narození, tj. např. na benzinové pumpě, v tržnici, na parkovišti...nepodporovat neseriózní praktiky množitelského chovu zakoupením koťátka, abychom ho tzv. vykoupili pro jeho záchranu (lépe je informovat policii....).

 

Nikdy neodebírat od matky kotě mladší než 12 týdnů - nebezpečí, že bude obtížně vychovatelé, psychicky nevyrovnané. Nabízení koťat mladších 84 dnů je považováno ve smyslu zákona za týrání.

(§29 odst.1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.162/1993 Sb., zákona č.77/2004 ,312/2008 Sb., zákona č.291/2009 Sb., zákona č.359/2012 Sb, k provedení § 7a odst. 2 zákona Vyhlášku č. 21 ze dne 23. ledna 2013, odstavec e)..)

 

Proč chovat kotě pouze v bytě – argumenty

 

-Infekce od toulavé volně se pohybující kočičí populace, řada nemocí není léčitelná ani před nimi nelze kočičku chránit vakcinací. Nejedná se o vzácné případy, četnost onemocnění je vysoká, průběh mnohdy 100% smrtelný.

-Zvýšená možnost zamoření kočičky parazity, možnost zavlečení i parazitů nebo onemocnění přenosných na člověka.

-Vysoká pravděpodobnost úhynu pod koly aut („evidované“ případy – skoro 100 000 koček za rok).

V důsledku zanedbané infekce ran způsobených při rvačkách nekastrovaných kocourů - jejich teritorium dosahuje až 10 ha – onemocní nebo hyne obrovské množství zvířat. Pokud se v lokalitě objeví dominantní jedinec, může Váš „domácí miláček“ dobrovolně vyklidit pole a opustí trvale domov.

Z hlediska oficiálních statistik je kočka hned za liškou druhou nejčastěji myslivci lovenou zvěří (myslivecká stráž „oficiálně“ usmrtí ročně 22 000 koček). I kočka může svoje teritorium rozšířit na prostor 1 ha a dostat se tak do honitby. Kolik je skutečně zastřeleno koček lze jen spekulovat...

 

PRŮMĚRNÁ doba přežívání nekastrované kočky s výběhem ven se pohybuje mezi 2 až 3 roky. Naproti tomu kočka kastrovaná, chovaná v bytě, se může dožít i 20 let. Jde pochopitelně o statistiku, i venku držená kočka se může dožít vysokého věku, stejně jako ne každý kuřák zemře na rakovinu plic.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - pohled z druhé strany - „Problém však může nastat v případě přežívání zbytkové populace vzácných druhů, nacházející se zejména v okolí lidských sídel, obzvláště pokud jsou náchylné na predaci. ....Vzhledem k tomu, že byla zdokumentována schopnost koček lovit různé druhy zvířat, zdá se jako oprávněná obava z existence rizika poklesu početnosti některých druhů jako důsledek kočičí predace. „ (Ing. Jiří MRTKA, Ph.D, Doc. Ing. Marie BORKOVCOVÁ, Ph.D)

 

Za pokles četnosti některých druhů zejména ptáků na hranici vyhubení nelze asi vinit pouze kočky, nicméně při souhře ostatních negativních faktorů mohou být tou poslední kapkou, která povede ke zmizení dnes kriticky ohrožených druhů a kdo jiný, než zodpovědný chovatel by se měl postarat, aby k tomu nedocházelo.

 

Kontakt s venkovním prostorem lze zajistit prostřednictvním speciální lehké sítě v okně, na balkonu (kotě se tak ochrání i před pádem z výšky) resp. terase, popřípadě venkovní voliérou propojenou s domem tak, aby kočička mohla podle svých potřeb užívat výhod jak domácího, tak venkovního prostředí.

 

 

 

První dny doma:

-Nechat kotě v klidu prohlédnout byt, nemluvit nahlas a rozrušeně, vytvořit klidnou atmosféru, vyvarovat se prudkých pohybů a hluku. Nechat koťátko najít si místo, kde se mu bude příjemně odpočívat.

-Neobtěžovat ho přehnaným fyzickým kontaktem – všichni členové rodiny si nemusí koťátko pochovat hned první den. Poučit děti, že kotě není živá hračka, měly by se koťátku věnovat pouze opatrně pod dozorem dospělé osoby. Nikdy nevnucovat například mazlení koťátku přes jeho odpor. Je lépe přilákat k sobě kotě například při hře na hračku a pokud je klidné, můžeme se pokusit ho pohladit.

- Několikrát donést kotě na toaletu. I když ji nepoužije, bude vědět, kde ji může najít.

- Nabídnout čistou vodu a krmení, které zná ze svého původního domova. Budeme-li jej chtít krmit jinou stravou, přechod musí být pozvolný. Je třeba postupně přidávat neznámé krmení k původnímu a jeho podíl zvyšovat jen postupně. Přechod by neměl být kratší než týden. Jinak hrozí zažívací potíže.

Místo na krmení má být dostatečně vzdáleno od toalety. Kočička neznečistí místo, kde přijímá potravu, mohla by si proto hledat nežádoucí místo pro vykonání potřeby. Potravu přijímá v malých dávkách po celý den.

- Nechat spící kotě v klidu. Nebudit. Za den prospí 13 až 16 hodin.

- Kotě se nejvíce učí první 3 měsíce života, hodně se ale může ještě naučit až do věku 6 měsíců. Proto není dobré s výchovou otálet. Nikdy netrestat bitím – kotě má skvělou paměť a mohlo by se nás do konce života bát. Trest za nežádoucí chování: vodní stříkací pistole, hlasité klepnutí stočenými novinami do dlaně přesně ve chvíli, kdy kotě páchá neplechu. Účinnější pozitivní motivace : hra, pochvala, pohlazení, jídlo

 

 

Kočička velice dbá na „osobní hygienu“. Při každodenní péči o srst se jí dostane do trávícího traktu značné množství uvolněných chlupů. Pokud by se utvořily velké chuchvalce (trichobezoáry), mohlo by dojít k ucpání střev. Proto občas kočka shromážděné chlupy musí vyvrhnout. K usnadnění vyvrhování se často používá tráva, která po pozření způsobí podráždění a pomáhá vyvolat zvracení. Vzhledem k tomu, že kočičku budeme mít v bytě a tento jev není zrovna žádoucí, lze napomoci bezproblémovému průchodu chlupů trávícím traktem bez nutnosti vyvolat zvracení podáním speciálních past nebo krmiva, které obsahuje příměs, která působí identicky jako pasty. V obchodech jsou pasty běžně k dostání, informovat se můžete také u veterináře.

free counters